За нас

Преподаватели са квалифицирани и са с повече от 10 години преподавателска дейност.

Мисията на Учебен център Асеновград УЦА е да постигне високо качество в преподаването на чужди езици, български език и математика.

Гаранция за това е високия професионализъм на преподавателите, които знаят как да мотивират курсистите, като използват изпитани системи за обучение, както и новите технологии.

Курсистите придобиват квалификация според нуждите на пазара на труда и личното им усъвършенстване.

В инициативата  на предлагане на картички и кукли с българска бродерия и курсове по приложно изкуство е идеята за  утвърждаване на приемствеността в наследяването на фолклорната култура между поколенията и развитие на способности, насочени към естетическа активност, естетическо творчество.